Search
Advanced search

Company search

Name / VAT no / Industry Country / Area

TURNOVER (x1000 EUR)

NET PROFIT (x1000 EUR)

EMPLOYEES

Tools Sverige Holding AB

Tools har varuhandel med järn-, bygg- och VVS. Även maskinhandel. TOOLS historia startar i början av det förra seklet. Arvid Bergman och Fritz Beving, två framsynta unga ingenjörer, förutser år 1906 en snabb tillväxt för den svenska Read more ->

Contact

Business ID: 556629-5571
Company: Tools Sverige Holding AB
Address: Box 45108
SE-104 30 Stockholm
Visiting address: Linnégatan 18
SE-114 47 Stockholm
County: Stockholm County
Municipality: Stockholm
Telephone: +46 (0)10-4547700
Website: www.tools.se
Established: 2002
Subsidiary company to: B&B Tools Markets AB (SE)
Listing: Not listed
Industry 1: B46 Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles
- 46690 Wholesale of measuring and precision instruments | Wholesale of computerized materials handling equipment | Wholesale of other machinery and equipment n.e.c.