Search
Advanced search

Company search

Name / VAT no / Industry Country / Area

TOTAL INCOME (x1000 EUR)

NET PROFIT (x1000 EUR)

EMPLOYEES

AMF Pension

Företaget är ett pensionsbolag. Vår vision är att vara "pensionsbolaget för alla som söker enkla och trygga pensionslösningar med hög avkastning och låg kostnad."

Contact

Business ID: 502033-2259
Company: AMF Pension
SE-113 88 Stockholm
Visiting address: Klara Södra Kyrkogata 18
SE-111 52 Stockholm
County: Stockholm County
Municipality: Stockholm
Telephone: +46 (0)8-6963100
Website: www.amf.se
Established: 1973
Subsidiary company to: Ägs av Svenskt Näringsliv/LO ()
Listing: Not listed
Industry 1: B65 Insurance, reinsurance and pension funding, except compulsory social security
- 65110 Unit link insurance | Other life insurance